Redaktionelle retningslinjer

Alle artikler på knib.dk er skrevet med henblik på at hjælpe læseren til bedre at forstå den tilstand der ligger til grund for at træne bækkenbunden. De er skrevet af enten Sexologer eller af redaktionens skribenter, der gennem årelang erfaring med emnet kan hjælpe ved at formidle allerede kendte fakta.

  • Alle artikler skal have kildehenvisning, såfremt der er lægelige eller statistiske udsagn.
  • Det er skribentens ansvar at forsøge at formidle fakta
  • Artikler følger desuden nedenstående retningslinjer

Målgrupper

Som redaktør eller skribent har man ansvaret for at sikre at der skrives til den korrekte målgruppe og formidle fakta så korrekt som muligt ved at kildeangive samt alene at benytte oplysninger fra kendte sexologer eller sider som sundhed.dk Målgruppen er

  • Primært borgere
  • Sekundært personale der har brug for et sted at henvise

Artikelflow

  • Alle artikler gennemgås en gang om året for at blive opdateret med ny viden eller statistik i det omfang det er muligt for redaktøren.
  • Artiklerne gennemgås ofte inden for et samlet emne
  • Er der fejl eller mangler i artiklen vil disse blive undersøgt og rettet efter bedste evne
  • Når artiklerne er rettet vil de blive publiceret igen

Struktur

Alle artikler på siden følge sidens alm. navigations struktur