Inkontinens – Hvad betyder inkontinens og hvem rammes af lidelsen?

Inkontinens er det latinske ord for samme. Det har flere sproglige betydninger som; beherskelse, tilbageholdenhed og umådehold. Det mest brugte og kendte udtryk for inkontinens er ufrivillig vandladning som betyder og er; manglende evne til at holde på vandet.

Mange kvinder er ramt af problematikken og statistisk set kommer det til at berøre omkring 50 procent i løbet af deres liv. Fra 65 år alderen og fremefter er sandsynligheden for at få symptomer på inkontinens størst. Konkrete tal fra Sundhedsstyrelsen viser at urininkontinens forekommer hos 16 procent af kvinder i alderen 40 til 60 år og den procentvise andel stiger til 50 procent for kvinder over 75 år. (Kilde: Sundhedsstyrelsen 2016).

Lider du af inkontinens eller ved du at du bør træne – Klik her og få hjælp

Inkontinens har forskellige symptomer og findes i mange former og mænd kan også blive ramt. 82.000 danske mænd lider af inkontinens hvilket svarer til ca. 5 procent af alle mænd over 20 år.(Kilde: Kristeligt Dagblad 2012) Problemet påvirker mænd og kvinder forskelligt.

Her ses forskellige typer af inkontinens som forekommer hos kvinder og mænd:

  • Stressinkontinens
  • Tranginkontinens
  • Funktionel inkontinens
  • Blandet inkontinens
  • Neurologiske blærelidelser
  • Efterdryp (mænd)
  • Overløbsinkontinens (mænd)
  • Fækal inkontinens

PÅVIRKNING AF DET SOCIALE LIV

Inkontinens og det sociale livSygdommen er ikke en alvorlig dødelig lidelse, men den kan have stor indflydelse på din livskvalitet velbefindende og velvære. Der er stor usikkerhed forbundet med ikke at kunne holde på vande. Problemet kan blive så stort at det kommer til at påvirke dit sociale liv.

Du bekymrer dig måske om din hygiejne og frygter at omgivelserne synes du lugter? Eller det påvirker dit sexliv pga. nervøsitet for om problemet opstår, når du er sammen med en partner? Faktorer der tilsammen kan give dårlig trivsel og mindre selvværd.

Måske er du ikke så meget for at bevæge dig uden for hjemmet, når du ikke er klar over hvor det nærmeste toilet er. Det kan føles tabubelagt og ikke noget man nødvendigvis taler om til sociale sammenkomster. Der er heldigvis flere tiltag som kan gøre noget ved problemet og bækkenbundstræning og knibeøvelser er første skridt. Med de rigtige muskeløvelser får du kontrol over dit liv og en aktiv dagligdag tilbage, hvor du kan deltage i de aktiviteter og sociale sammenhænge du har lyst til.

Og heldigvis bevæger tendensen sig mod en større åbenhed og accept af problemet som er blevet mere alment kendt. Samtidig kommer der ny viden fra forskningen om forebyggende behandlingsformer. Desuden lægger bl.a. inkontinensforeningen et stort arbejde i oplysning, vejledning og hjælp til inkontinensramte. På landets hospitaler findes også klinikker som har specialiseret sig i inkontinens.

HVAD ER INKONTINENS?

Inkontinens er manglende evne til at holde på vandet og kan have mange årsager.  Problemet er både hygiejnisk og socialt. Inkontinens er en skjult lidelse og et handicap omverdenen ikke umiddelbart kan se. Det er så udbredt, at man nærmest kan kalde inkontinens for en ”folkesygdom”. Inkontinens er dog mere et symptom på noget andet, der bevirker at man ikke kan holde på urinen, end det er en sygdom.

Der findes flere forskellige typer af inkontinens og de hyppigste er beskrevet her:

HVAD ER STRESSINKONTINENS?

Stressinkontinens er kendetegnet ved utæthed for urin ved fysisk aktivitet, hvor der kan lækkes en lille mængde urin ved f.eks. forskellige former for sport, løb, gymnastik eller ved host, nys og grin. Problemet opstår altså af udefrakommende årsager.

HVAD ER TRANGINKONTINENS?

Urgeinkontinens er et andet ord for tranginkontinens som kendetegnes ved en ”overaktiv blære”. Problemet opstår når vandladningstrangen kommer pludseligt og dermed er svær at kontrollere, inden man kan nå på toilettet. Kroppen har ikke nået at give varsel eller formår kun at give et kort varsel om at der er vandladning på vej.

HVAD ER FUNKTIONEL INKONTINENS

Andre sygdomme kan have indflydelse på, om man kan nå på toilettet i tide. Det kan skyldes årsager som fysiske eller psykiske sygdomme.

HVAD ER BLANDET INKONTINENS?

Ved blandet inkontinens ses en kombination af stressinkontinens og tranginkontinens. Den ene af typerne er oftest mest fremtrædende.

HVAD ER NEUROLOGISKE BLÆRELIDELSER?

Hvis hjernens nervebaner er blevet beskadiget svigter kommunikationen til blæren fra vandladningscenteret i hjernestammen og rygmarven. Forbindelsen er blevet forstyrret og man kan ikke længere mærke om blæren er fuld eller tom. Lukkemekanismerne fungerer desuden ikke normalt. Det skyldes ofte en blodprop eller en blødning i hjernen.  Skaden kan også forekomme ved sygdomme som dissemineret sclerose, parkinson og ved svulster som påvirker rygmarven.

HVAD ER EFTERDRYP?

Ved efterdryp samler der sig rester af urin øverst i urinrøret som først tømmes ud, når man skifter stilling og rejser sig fra toilettet. Den hyppigste årsag til efterdryp er forstørret prostata, så det er mænd som rammes af problemet. I visse tilfælde kan efterdryp skyldes forsnævring af urinrøret.

HVAD ER OVERLØBSINKONTINENS?

Hvis blæren er blevet stor og slap kan urinen sive fra den overfyldte blære. Det skyldes ofte, at man har holdt sig for længe og ikke har prioriteret at komme på toilettet i tide. (selskabsblære)

HVAD ER FÆKAL INKONTINENS?

Ufrivillig afføring er det samme som udtrykket fækal inkontinens, hvor man har problemer med at holde på afføringen. Det er ikke altid der er en direkte årsag til problemet, men ofte skyldes det en slap bækkenbund eller nerveskader i hjernen eller rygmarven efter eksempelvis en hjerneblødning.

IKONTINENS HOS KVINDER

Inkontinens og privatlivetÅrsagen til inkontinens hos kvinder er ofte dårlige lukkemekanismer på grund af en svækket muskulatur og bindevæv efter fødsler. Når barnets hoved passerer gennem fødselsvejen er der stor sandsynlighed for at bækkenbunden bliver svækket. Hos kvinder har niveauet af det kvindelige kønshormon østrogen også indflydelse på bækkenbundens spændstighed. Vævet bliver slappere i overgangsalderen hvor produktionen af hormonet ophører.

Faktorer som fremfald af blæren i skedeåbningen og nedsunken livmoder samt overvægt, forstoppelse eller hårdt fysisk arbejde kan også være medvirkende årsager til inkontinens.

Bækkenbunden støtter underlivsorganerne, blæren, livmoderen og tarmen. Musklerne har stor indflydelse på lukkefunktionen i skede, endetarm, og urinveje. En slap og dårligt fungerende bækkenbund kan være årsag til at du udvikler inkontinens og får svært ved at holde på vandet.

Når man ved, hvor stor betydning en veltrænet bækkenbund har for kroppens funktion, så forstår men bedre, hvorfor det er så vigtigt at træne knibeøvelser. Med en stram bækkenbund har du mindre risiko for tab af evnen til at holde på urin og afføring.  Med de rigtige bækkenbundsøvelser kan du komme rigtig langt. Så prøv som første valg selvhjælp med bækkenbundstræning, du kan udføre hjemme hos dig selv, i rolige afslappede omgivelser.

Knibeøvelser er et andet ord for bækkenbundstræning /bækkenbundsøvelser. Bækkenbunden har facon som en muskelslynge der udspringer fra skambenet og går rundt om urinrøret, skeden og endetarmen. Ved hjælp af knibeøvelser trækker musklerne sig sammen og bliver på den måde kortere og tykkere. Det medfører et knæk på både urinrøret, skeden og endetarmen. Du får herved lettere ved at holde på urinen.

Kilde: Marianne Ottesen ”Værd at vide om inkontinens”

En stærk bækkenbund har altså stor betydning for, om man kan holde tæt. Uanset hvilken type inkontinens man har, er bækkenbundstræning derfor én af de vigtigste behandlinger” ( Sagt af speciallæge Marianne Ottesen om knibeøvelser)

INKONTINENS HOS MÆND

Hyppigt er årsagen til inkontinens hos mænd en forstørret prostata (blærehalskirtel), hvor den fulde blære løber over ukontrolleret. Blærehalskirtlens anatomiske placering er nemlig lige under blæren og kan derfor ved forstørret prostata forårsage, at urinen ikke kan passere ved vandladning. Det kan også skyldes beskadigelser af nervesystemet der forstyrrer kontrollen med lukkemekanismerne og blæretømningen.

Ved alvorlig sygdom som prostatacancer opstår der også vandladningsbesvær med slap stråle, hyppig vandladning og problemer med ufuldstændig tømning af blæren.

Andre årsager til inkontinens hos mænd er ofte overvægt som øger trykket på blæren, følger efter kirurgiske indgreb i relation til prostatacancer og forstørret prostata eller en svag lukkemuskel.

Ved træning af bækkenbunden er det muligt, også for mænd, at forbedre evnen til at holde på vandet. Bækkenbundtræning til mænd giver en ekstra bonus til seksuallivet, idet en veltrænet bækkenbund formindsker rejsningsproblemer.

For at gøre bækkenbundstræningen mest effektiv er det vigtigt at øvelserne udføres dagligt. Så gør bækkenbundstræning til en del af den daglige rutine og få træningen indarbejdet som en effektiv og god vane i dagligdagen. Du kan simpelthen starte fra i dag og det er aldrig for sent at komme i gang.

En anden problematik som følger med inkontinensproblemerne hos mænd er psykiske udfordringer i form af depression og angst.  Sammen med inkontinensen følger hos 90 procent af mændene psykiske problemer i forbindelse med lidelsen. Mændene skammer sig direkte over problemet og kun 40 procent søger læge. Resten lever med generne og oplever dem så belastende, at det sætter begrænsninger i deres sociale liv. Inkontinens er et tabu og medfører, at mændene ikke får den hjælp, vejledning og information de skal have. De mangler derfor indsigt i at der rent faktisk findes hjælpemidler netop til mænd.

INKONTINENS HOS BØRN

Når børn fra 5- årsalderen lider af ufrivillig vandladning benævnes problemet også inkontinens og inddeles i to kategorier; dagsinkontinens og natinkontinens. Hovedårsagen til at børn med inkontinens får problemer med dagsinkontinens skyldes forstoppelse. Forstoppelsen giver vandledningsproblemer, da den overfyldte tarm forstyrrer vandladningen og forårsager dårlig tømning af blæren.

En udefrakommende omstændighed som er blevet årsag til inkontinens hos børn i den skolesøgende alder er mangelfuld rengøring på skoletoiletter. Det medfører nemlig at op til hver fjerde elev aldrig benytter sig af skolernes toiletfaciliteter. Som en konsekvens heraf er forekomsten af ufrivillig vandladning og forstoppelse hos børn forøget med 50 procent. Urinvejsinfektioner pga. bakterievækst i urinrør og blære, slap blære og nyreskader er nogle af de gener, som børnene får i tilknytning til mangelfuld rengøring af skoletoiletter.

SYMPTOMER PÅ INKONTINENS

Symptomerne på inkontinens hænger nøje sammen med, hvilken type af inkontinens du har. De forskellige inkontinensformer er beskrevet i starten af artiklen.

Hvis man skal sige noget generelt om symptomerne på inkontinens er det karakteristisk med en uventet urinlækage – alt fra få dråber til vådt undertøj og tøj. Lækagen kan som nævnt opstå hvis du nyser, hoster, griner, bøjer dig ned eller løfter på noget. Det kan ske løbende i løbet af dagen eller mens du sover, og problemet er så stort at det påvirker din hygiejne og dit sociale liv.

BEHANDLING AF INKONTINENS

Samlet lider omkring en halv mio. mennesker i Danmark af inkontinens. Førstegangsvalget ved behandling er at have stor fokus på bækkenbundstræning. Du kan forbedre bækkenbundens funktion eller genoptræne en inkontinent bækkenbund gennem bækkenbundstræning/knibeøvelser. Med regelmæssig bækkenbundstræning forebygger du inkontinens.

Regelmæssig motion er altid godt. Motion styrker også bækkenbunden og kroppen generelt. En anden mulighed er lokalbehandling med østrogen (kvinder). De kvindelige hormoner er med til at styrke bækkenbunden, virker forebyggende på svampeangreb og tørre slimhinder. Behandlingen kan ikke stå alene men s k a l understøttes og suppleres med knibeøvelser.

Elektrostimulation af bækkenbunden kan være en mulighed for at stimulere musklerne, hvis du ikke selv er i stand til at aktivere dem. Der sættes små elektroder i skeden og/eller endetarmen og behandlingen foretages af en gynækolog eller hos en fysioterapeut.

En mulighed for kvinder som lider af stressinkontinens er en vaginaltampon. Den understøtter blærehalsen og styrker lukkefunktionen. En vaginaltampon fungerer nærmest som en almindelig tampon og er et alternativ til bind og bleer. Den fås i forskellige størrelser, så den passer til din anatomi.

Inkontinens kan også afhjælpes ved operation. Hvilken behandling man benytter afhænger af de symptomer der er på lidelsen, samt typen af inkontinens man er ramt af.

INKONTINENS OG MEDICIN

Til medicinsk behandling af inkontinens findes forskellige præparater. Det er muligt at komme i behandling med blæreafslappende midler, vanddrivende medicin og medicin som hæmmer urinproduktionen.

SØG HJÆLP I DIN KOMMUNE.

Det er vigtigt at bryde tabuet omkring inkontinensproblemer – så lad være med at skamme dig og fortie problemerne, men vær åben i stedet for og søg støtte hos din familie/venner.

Gør det synligt og søg hjælp f.eks. i din kommune. Der er oftest gode muligheder for behandling og effektive hjælpemidler- og husk det e r muligt at få et godt liv med en fin livskvalitet. I din kommune er der mulighed for at tale med en sygeplejerske som har speciel viden om inkontinens. Du har yderligere ret til gratis hjælpemidler fra den kommune, hvor du er bosiddende fra det fyldte 18. år, hvis det skønnes at problemet er varigt.

Læs også Knibeøvelser

Kilder og referencer

Kontinensforeningen
Patientvejledningen
Vivi Hollænder
Karin Björkegren Jones
Tena
Danske Fysioterapeuter
sundhed.dk

Statistiske billeder tilhører de enkelte kilder og bruges her alene for at illustrerer vigtigheden

7 kommentarer til “Inkontinens – Hvad betyder inkontinens og hvem rammes af lidelsen?”

Der er lukket for kommentarer.