Hvorfor er det så vigtigt at mænd også træner bækkenbunden?

Husk nu træningen, mand!

Vi har alle, det gælder både kvinder og mænd, en bækkenbundsmuskel, og vi risikerer også alle, enten som bivirkning til et sygdomsforløb, på grund af overvægt, alderdom eller andet, der over tid svækker bækkenbundsmusklen, at ende op med en eller flere gener i forbindelse med en mindre stærk bækkenbund.

Ofte er det kvinder, der fremhæves i forbindelse med træning af bækkenbunden, men mænd bør i lige så høj grad have fokus på med jævne mellemrum at træne ”den skjulte musklen”.
Og som altid, så er forebyggelse helt klart at foretrække fremfor helbredelse. Så hellere begynde træningen i dag frem for måske at vente til den dag, hvor skaden er sket og generne indtrådt.

Træning forbedrer rejsningsevnen

Der er rigtig mange gode grunde til, at mænd med jævne mellem sørger for at træne bækkenbundsmusklen – og flere af disse er tilknyttet sexlivet.
Ved regelmæssigt at lave øvelser, om man er 30, 50 eller 80 år, forbedrer man evnen til at få rejsning – og samtidig evnen til at bibeholde rejsningen i længere tid end ellers.

En yderligere sidegevinst er, at træningen kan gøre ens orgasme kraftigere, lige som regelmæssig træning af bækkenbunden for nogle mænds vedkommende kan afhjælpe for tidlig sædafgang.

Efter prostataoperation er bækkenbundsøvelser desuden ret afgørende for, at man igen opnår kontrol over lukkefunktionerne både for og bag – en sund og smidig (veltrænet) bækkenbund inden operation mindsker de efterfølgende gener betydeligt.
En helt tredje form for gener i forbindelse med en utrænet bækkenbundsmuskel, specielt mange ældre mænd oplever, er problemer med at småtisse. Fx i forbindelse med host, nys, løb og løft og efterdryp efter toiletbesøg.

Disse livsforringende gener på daglig basis kan langt hen ad vejen tages i opløbet ved at træne og vedligeholde bækkenbunden – og, som sagt, hellere begynde lige nu og her, end at udskyde til den dag, hvor der skal helbredes fremfor at forebygge.