100 danske kvinder konkluderer – Bækkenbundstræning er nødvendig – og giver øget livskvalitet!

Female doctor examining a pelvis x rayDu opnår færre gener og et bedre sexliv, hvis du træner din bækkenbund, fremgår det af den mest omfattende undersøgelse af bækkenbundstræning lavet i Danmark.

Knib.dk gik i begyndelsen af 2014 sammen med loveJoy.dk om at finde ud af, hvor vigtig og ikke mindst effektiv bækkenbundstræning med bækkenbundskugler i virkeligheden er.
Den overordnede konklusion efterlader ikke spørgsmål omkring hvorvidt træning af bækkenbunden virker eller er nødvendig. Træning er nemlig nødvendig, og den virker!

Undersøgelsen, der løb over en periode på 12 uger, er nu slut. Inden undersøgelses-start modtog hver af de 100 medvirkende kvinder et sæt gratis bækkenbundskugler af LoveJoy, lige som alle fik tilsendt en træningsguide og hver 4. uge skulle besvare et sæt spørgsmål, der havde relevans til træningen.

Af de 100 kvinder, der gennemførte 91 forløbet – og hos Knib.dk er vi rigtig glade for, at så mange holdt ved. Dels fordi validiteten af undersøgelsen er så meget større, dels fordi så mange flere kvinder har fået gevinst via deres træning undervejs i forløbet.

Lidt om testens opbygning og validitet

Til at begynde med udvalgte Knib.dk 100 forskellige kvinder, fordelt på hele landet. Dette for at i mødekomme forskellighederne i kultur, levemåde og træning generelt.
Samtidig skete udvælgelsen på baggrund af hvor mange børn, hver enkelt deltager havde fået. (kvinder der har født har større tendens til at opleve problemer med bækkenbundsmusklen).

25 procent af deltagerne i undersøgelsen havde ingen børn, og var i alderen 21 til 45 år. Denne gruppe fik udleveret bækkenbundskugler med en kugle.
Det er den type af bækkenbundskugler, der oftest tilrådes kvinder, der ikke har født.

Desuden blev der oprettet en kontrolgruppe på 20 kvinder i samme alder, der modtog versionen med to kugler. Resten af deltagerne (denne gruppe havde alle født fra 1 – 5 børn) modtog ligeledes dobbelt-kugler.

Ved at have så bred en del af den kvindelige befolkning med i undersøgelsen, samt oprette en kontrolgruppe, har vi på bedste vis forsøgt at give det mest retvisende billede.
Og når det kommer til resultatet, så er det, som vi langt hen ad vejen havde forventet. Nemlig at bækkenbundstræning er nødvendig for at undgå og/eller reducere diverse former for såvel fysiske som psykiske gener.

82 procent havde gavn af træningen

12-ugers-baekkendbunds-traening-giver-effekt82 procent af de medvirkende kvinder har alle opnået det, de ville med deres træning og deltagelse i undersøgelsen. Dette resultat burde sætte selv den bedste undskyldning på sidelinjen og afstedkomme, at nu kun endnu flere, både mænd og kvinder, burde komme i gang med at træne og vedligeholde bækkenbunden – livet ud.

En udbredt forklaring/undskyldning for IKKE at træne er, at det er besværligt og/eller lidt for intimt. Efter at have gennemført undersøgelsen, hvor helt almindelige danske kvinder i alderen 21 til 65 år har medvirket, står det dog helt klart:
Hvor der er vilje, er der vej!!!

For langt de fleste kvinder i undersøgelsen har øvelserne med bækkenbundskuglerne gavnet på indtil flere områder. De typiske gener, der efter blot 12 ugers træning er forsvundet, handler om at have minimeret eller nu helt undgå lækager/inkontinens i forbindelse med løb, hoppe, hoste, nyse mv.  Det giver en enorm livsfornyelse pludselig ikke længere at være hæmmet af mere fysisk aktivitet.

Kun cirka 9 procent af kvinderne oplevede ingen eller meget ringe virkning af træningen.
Fælles for alle i denne gruppe var, at de trænede (svarede de) 1-2 gange om ugen, hvor de med de bedste resultater som minimum trænede tre gange om ugen.

De sidste 9% i statistikken gennemførte ikke.

Konklusionen må derfor være, at antallet og intensiteten, som med alt anden træning, har rigtig stor indflydelse på resultatet. Vi er dog samtidig opmærksomme på, at en del kvinder har ekstra svært ved at aktivere musklerne i bækkenet.
Enten fordi musklerne i området er blevet for slappe, eller fordi vedkommende simpelthen ikke har evnet at aktivere musklerne ordentligt.

Her kan andre og mere professionelle trænings-løsninger som f.eks. brug af i-Touch, du kan læse yderligere om her på siden, være måden at komme videre på, da i-Touch med små elektroniske impulser aktiverer de helt rigtige muskler.

Kun få bliver opstemte, mange oplever et bedre sexliv

1-af-4-oplever-oeget-sexlyst-ved-12-ugers-baekkenbundstraeningMellem 10 – 15 procent af de deltagende kvinder kunne fortælle, at de bliver lettere opstemte og/eller decideret opnår lyst til sex af selve træningen – og/eller af det at skulle træne.
Bækkenbundskugler er både til lyst og træning, så det er helt naturligt.

Omvendt beviser det også, at når fokus lige netop er på træning og helbredelse af ofte meget invaliderende sygdomme, som fx inkontinens, så kan man opnå de resultater, man ønsker sig.
Rigtigt positivt er også, at 28 procent af kvinderne oplevede mere eller meget mere lyst til sex generelt. Kun en enkelt procent af de medvirkende i undersøgelsen har oplevet en negativ indvirkning på sexlivet.

Træning reducerer menstruationssmerter

Mere end 50 procent oplevede slet ingen smerter i forbindelse med menstruation, når de trænede bækkenbunden, yderligere 30 procent oplevede mindre smerter end ellers ved menstruation.
Tallene er naturligvis relative i forhold til hvor mange kvinder i testen, der forsat menstruerer, eller som oplevede smerter i forbindelse med menstruation inden undersøgelsen gik i gang.

Bækkenbundskuglerne passer i størrelse

I forbindelse med denne undersøgelse valgte Knib.dk at give alle medvirkende et sæt standard kugler fra Fun Factory. Producenten har nemlig gjort meget for at forske i kvindens anatomi, samt for at sikre den korrekte størrelse og nydelse under brug.

I dag findes der et hav af bækkenbundskugler på markedet, og i mange forskellige designs.
Langt de fleste produkter lægger vægt på nydelse, færre gør det primært på, hvor gavnlige kuglerne er i forbindelse med decideret træning.
Derfor valgte vi i sidste instans Fun Factory som leverandør.

93 procent af kvinderne i undersøgelsen fortalte, at kuglerne i både størrelse og vægt passede dem. Blandt de resterende 7 procent kan vi se, at det drejer sig om kvinder, der i en meget ung alder har fået tre eller flere børn.
Hvorfor konklusionen her må være, at jo flere børn, en kvinde har født, jo større bækkenbundskugler skal der også benyttes for ordentligt at kunne aktivere bækkenbundsmusklerne i forbindelse med træning.

Samtidig viser kontrolgruppen i den laveste aldersgruppe også, at ikke alene antallet af børn er en faktor, hvorfor vi ser den høje tilslutning i, hvor godt kuglerne passer.

Knib.dk forslår derfor, at kvinder under 35 år, der endnu ikke har født, bør vælge enkelt-kuglerne.
Er man derimod over 35 år, og/eller har født, er det produkterne med to kugler, man bør vælge. Dog med det væsentlige forbehold, at ikke to kvinder er helt ens.

Overordnet konklusion

Knib.dk konkluderer helt overordnet, at det er vigtigt at træne bækkenbunden via en god og solid bækkenbundstræning.
Når SÅ stor en del af kvinderne i undersøgelsen har oplevet en væsentlig mindskning af gener (samt samtidig et forbedret sexliv), understreger det bare vigtigheden af at træne.

Vi håber at denne undersøgelse vil sætte et endeligt punktum for, hvorfor kvinder bør træne bækkenbunden, og at undersøgelsen kan benyttes som blå stempling af alle de gode tiltag der eksisterer rundt omkring i landet, både blandt private og i det offentlige.

2 kommentarer til “100 danske kvinder konkluderer – Bækkenbundstræning er nødvendig – og giver øget livskvalitet!”

 1. Der nævnes ikke noget om hvordan kuglerne bliver brugt i undersøgelsen? der findes nemlig folk som
  påstår at kuglerne bare skal lægge op og så gør de arbejdet selv. det er vel ikke rigtigt?

  • Hej Kimi

   Nej det er ikke helt korrekt. Det er dog sådan at kroppen når der er et fremmedlegeme oppe vil forsøge at få det ud. Det er så din “opgave” at knibe sammen så det ikke kan det.
   Det nogle oplever er at de bruger for store eller lette kugler og dermed kan deres alm. muskelstruktur holde på dem. Det er ikke altid ensbetydende med at alt er ok, men et godt stykke på vejen.

   Vi foreslår sættet fra JeJoue fordi det indeholder alt til alle. https://knib.dk/traeningssaet-med-3-baekkenbundskugler/

   Så for dig kan de virke bedre, hvis du samtidig kniber sammen mens du har kuglerne oppe. De giver dig en bedre kontrol når du kan mærke at du kniber “om” noget.
   Håber det hjælper

   Knib.dk

Der er lukket for kommentarer.